۲۰ تصویر حیرت انگیز از سیاره مشتری

20 تصویر حیرت انگیز از سیاره مشتری

تصاویر فضاپیمای جونو(Juno) از سیاره مشتری بعد از گذشت چند سال به زمین ارسال شدند. در سال ۲۰۱۱ ناسا فضاپیمای جونو را برای مطالعه روی مشتری به فضا ارسال کرد، تصاویری که بسیار حیرت انگیز و خارق العاده هستند. این تصاویر جالب پدیده هایی را روی سطح مشتری نمایش می دهند که انتظار آنها را نداشتیم. پدیده هایی مثل طوفان های ۱۰۰۰ کیلومتری و سیستم های آشفته آب و هوایی غیرقابل شناسایی. حاضرید مشتری را طوری ببینید که تا به حال هرگز آن را آن طور ندیده اید؟ ۲۰ تصویر حیرت انگیز و خارق العاده ارسال شده توسط فضاپیمای جونو را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

20جنوب مشتری از فاصله ۵۲ هزار کیلومتری

19مشتری از فاصله ۷۰۰ هزار کیلومتری

18نور خورشید روی مشتری

17مشتری از سمت قطب جنوب آن

16نزدیک شدن جونو به مشتری و دور شدن از آن

15یک طوفان مروارید چرخان(swirling Pearl) روی سطح مشتری از نمایش نزدیک

14رشته مرواریدها(String of Pearls)

13کاغذدیواری مشتری ساخته شده توسط مردم

12دنباله ای از تصاویر مشتری

11تصویر مادون قرمز از نورهای جنوبی مشتری

10ناحیه مرموز مشکی روی سطح مشتری

9قطب شمال مشتری

8لبه سیاره مشتری

7مه قطبی در سیاه مشتری

6لکه سرخ بزرگ و هلال سیاره مشتری

5چرخش بالای ابرهای مشتری

4آب و هوای طوفانی در قطب جنوب مشتری

3ناحیه ای از مشتری که در آن دو وضعیت جوی با هم برخورد می کنند

2نزدیک شدن فضاپیمای جونو به سیاره مشتری

1لکه سرخ کوچک

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here