درباره ما

یک سری افراد را دیده اید که تا در مورد هر موضوع خاصی صحبت می شود ، اطلاعاتی در مورد آن دارند و می توانند در مورد آن بحث کنند . من عاشق این افراد هستم ، دقیقا مثل یک ورژن متحرک و گویا از ویکی پدیا عمل می کنند .

هدف از ایجاد لیست بیست هم همین موضوع است ، افزایش سطح اطلاعات عمومی افراد جامعه و خصوصا قشر جوان .

در لیست بیست یک موضوع خاص را برای هر مطلب انتخاب کرده و سعی می کنیم ۲۰ بخش مهم از این موضوع را به صورت کوتاه و جذاب ذکر نماییم .

این بخش به مرور زمان تکمیل می شود .

در عصر انفجار اطلاعات ، بهره گیری از دانش و فناوری یک انتخاب نیست ، یک ضرورت است .