۲۰ ترس عجیب و غیرمعمولی که بعضی افراد دارند

1
7025
20 ترس عجیب و غیرمعمولی که بعضی افراد دارند
20 ترس عجیب و غیرمعمولی که بعضی افراد دارند

ترس خیلی زیاد یا بیمارگونه که در روانشناسی به فوبیا شهرت دارد ، نوعی بیمارگونه و پایدار از ترس در فرد است ، که باعث ایجاد مشکل در زندگی روزمره او می‌شود . این ترس گاهی در بعضی افراد به شکل عجیبی به وجود می آید . به عنوان مثال برخی از افراد از عدد ۴ می ترسند و یا برخی دیگر از زانوها هراس دارند ! در این مطلب ۲۰ ترس عجیب و غیرمعمولی که بعضی افراد دارند را با هم بررسی می کنیم .


 

[dropcap size=big]20[/dropcap]Globophobia

ترس از ترکیدن بادکنک

ترس از ترکیدن بادکنک ! باور کنید یا نه برخی از افراد ترس زیادی از ترکیدن بادکنک دارند .


[dropcap size=big]19[/dropcap]Ombrophobia

ترس از باران

ترس از باران ، برخی از افراد ، از باران می ترسند ، این ترس ممکن است از خیس شدن و یا دیدن باران باشد .


[dropcap size=big]18[/dropcap]Geniophobia

ترس از چانه

ترس از چانه ، بعضی ها هم از چانه افراد دیگر می ترسند و


[dropcap size=big]17[/dropcap]Trypophobia

ترس از سوراخ

ترس از سوراخ ها .


[dropcap size=big]16[/dropcap]Pogonophobia

ترس از ریش

ترس از ریش !


[dropcap size=big]15[/dropcap]Hippopotomonstrosesquipedaliophobia

ترس از اسامی بلند

ترس از اسامی و کلمات بلند !


[dropcap size=big]14[/dropcap]Lipophobia

ترس از چربی غذاها

ترس از چربی غذاها !


[dropcap size=big]13[/dropcap]Ergophobia

ترس از کار کردنترس از کار کردن !


[dropcap size=big]12[/dropcap]Emetophobia

ترس از استفراغترس از استفراغ !


[dropcap size=big]11[/dropcap]Arachibutyrophobia

ترس از چسبیدن کره بادام زمینی به سقف دهانترس از چسبیدن کره بادام زمینی به سقف دهان !


[dropcap size=big]10[/dropcap]Triskaidekaphobia

ترس از عدد 13ترس از عدد ۱۳ !


[dropcap size=big]9[/dropcap]Ancraophobia

ترس از بادترس از باد !


[dropcap size=big]8[/dropcap]Xanthophobia

ترس از رنگ زردترس از رنگ زرد !


[dropcap size=big]7[/dropcap]Myrmecophobia

ترس از مورچه !ترس از مورچه !


[dropcap size=big]6[/dropcap]Turaphobia

ترس از پنیرترس از پنیر !


[dropcap size=big]5[/dropcap]Anthophobia

ترس از گل ها !ترس از گل ها !


[dropcap size=big]4[/dropcap]Hylophobia

ترس از چوب ، جنگل ها یا درخت ها !ترس از چوب ، جنگل ها یا درخت ها !


[dropcap size=big]3[/dropcap]Tetraphobia

ترس از عدد 4 !ترس از عدد ۴ !


[dropcap size=big]2[/dropcap]Scriptophobia

ترس از نوشتن در مکان های عمومی !ترس از نوشتن در مکان های عمومی !


[dropcap size=big]1[/dropcap]Pentheraphobia

ترس از مادرزن !ترس از مادرزن !

یک دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here