۲۰ تصویر حیرت انگیز از سیاره مشتری

0
623
20 تصویر حیرت انگیز از سیاره مشتری

تصاویر فضاپیمای جونو(Juno) از سیاره مشتری بعد از گذشت چند سال به زمین ارسال شدند. در سال ۲۰۱۱ ناسا فضاپیمای جونو را برای مطالعه روی مشتری به فضا ارسال کرد، تصاویری که بسیار حیرت انگیز و خارق العاده هستند. این تصاویر جالب پدیده هایی را روی سطح مشتری نمایش می دهند که انتظار آنها را نداشتیم. پدیده هایی مثل طوفان های ۱۰۰۰ کیلومتری و سیستم های آشفته آب و هوایی غیرقابل شناسایی. حاضرید مشتری را طوری ببینید که تا به حال هرگز آن را آن طور ندیده اید؟ ۲۰ تصویر حیرت انگیز و خارق العاده ارسال شده توسط فضاپیمای جونو را در ادامه مطلب مشاهده کنید.


[dropcap size=big]20[/dropcap]قطب جنوب مشتری از فاصله ۵۲ هزار کیلومتری

قطب جنوب مشتری از فاصله 52 هزار کیلومتری


[dropcap size=big]19[/dropcap]مشتری از فاصله ۷۰۰ هزار کیلومتری

سیاره مشتری از فاصله 700 هزار کیلومتری


[dropcap size=big]18[/dropcap]نور خورشید روی مشتری

نور خورشید روی سیاره مشتری


[dropcap size=big]17[/dropcap]مشتری از سمت قطب جنوب آن

سیاره مشتری از سمت قطب جنوب آن


[dropcap size=big]16[/dropcap]نزدیک شدن جونو به مشتری و دور شدن از آن

نزدیک شدن جونو به سیاره مشتری و دور شدن از آن


[dropcap size=big]15[/dropcap]یک طوفان مروارید چرخان(swirling Pearl) روی سطح مشتری از نمایش نزدیک

یک طوفان مروارید چرخان(swirling Pearl) روی سطح مشتری از نمایش نزدیک


[dropcap size=big]14[/dropcap]رشته مرواریدها(String of Pearls)

رشته مرواریدها(String of Pearls)


[dropcap size=big]13[/dropcap]کاغذدیواری مشتری ساخته شده توسط مردم

کاغذدیواری سیاره مشتری ساخته شده توسط مردم


[dropcap size=big]12[/dropcap]دنباله ای از تصاویر مشتری

دنباله ای از تصاویر سیاره مشتری


[dropcap size=big]11[/dropcap]تصویر مادون قرمز از نورهای جنوبی مشتری

تصویر مادون قرمز از نورهای جنوبی مشتری


[dropcap size=big]10[/dropcap]ناحیه مرموز مشکی روی سطح مشتری

ناحیه مرموز مشکی روی سطح مشتری


[dropcap size=big]9[/dropcap]قطب شمال مشتری

قطب شمال مشتری


[dropcap size=big]8[/dropcap]لبه سیاره مشتری

لبه سیاره مشتری


[dropcap size=big]7[/dropcap]مه قطبی در سیاه مشتری

مه قطبی در سیاه مشتری


[dropcap size=big]6[/dropcap]لکه سرخ بزرگ و هلال سیاره مشتری

نقطه قرمز بزرگ و هلال سیاره مشتری


[dropcap size=big]5[/dropcap]چرخش بالای ابرهای مشتری

چرخش بالای ابرهای مشتری


[dropcap size=big]4[/dropcap]آب و هوای طوفانی در قطب جنوب مشتری

آب و هوای طوفانی در قطب جنوب مشتری


[dropcap size=big]3[/dropcap]ناحیه ای از مشتری که در آن دو وضعیت جوی با هم برخورد می کنند

ناحیه ای از مشتری که در آن دو وضعیت جوی با هم برخورد می کنند


[dropcap size=big]2[/dropcap]نزدیک شدن فضاپیمای جونو به سیاره مشتری

نزدیک شدن فضاپیمای جونو به سیاره مشتری


[dropcap size=big]1[/dropcap]لکه سرخ کوچک

لکه سرخ کوچک